Predstavitev projekta JuCiVol

Datum: 24 Jan 2018 18:56:20
Dne, 24. januarja 2018 smo se udeležili predstavitve projekta JuCivol, ki ga v sodelovanju s številnimi partnerji iz tujine (Italija, Francija, Ciper, Španija) v Sloveniji izvaja ZRC SAZU, pod mentorstvom dr. Katarina Štrimpf Vendramin.

Namen projekta je podpora učiteljem in mentorjem pri rešerevanju konfliktov in razumevanju raznolikosti, spodbujanje sodelovanja mladih v družbenem in civilnem življenju v društvih in drugih nevladnih organizacijah ter vključevanje interesnih skupin pri iskanju dobrih praks.

Društvo UP bo pri projektu sodelovalo v svetovalni skupini kot tudi pri izvedbi dveh dogodkov in sicer:

- usposabljanja za učitelje in mentorje

- usposabljanje mladih med 15 in 30 letom z migrantskim ozadjem

 

Predstavitve projekta sta se udeležili Faila Pašić Bišić, kot mentorica in Fatima Galijašević kot vodja projektov.

Predstavitev projekta JuCiVol