Nastanitev in oskrba prosilcev za mednarodno zaščito

Društvo UP je bilo uspešno pri prijavi na razpis: "Pomoč pri nastanitvi in oskrbi prosilcev za mednarodno zaščito", ki je bil objavljen 9.8.2017. 

V projektu "Pomoč pri nastanitvi in oskrbi prosilcev za mednarodno...

OrientAkcija - socialna aktivacija žensk z migrantskim ozadjem

Skozi projekt bomo z Zavodom Tri - zavod za trajnostne rešitve iz Škofje Loke razvili in vzpostavili celovit model socialne aktivacije, ki bo zagotovil transparentno, usklajeno in celostno obravnavo albanskih žensk, ki tvegajo revščino in so s...

Projekt Razkrite roke 3 - humani in poslovni uspehi

Opis projekta

Projekt je namenjen ranljivim skupinam ljudi - predvsem priseljencem in invalidnim osebam - živečih na Jesenicah z željo, da jih dodatno izobražuje – iz tekstinega oblikovanja, ustvarjanja video vsebin,...

Projekt "Veseli medvedek" za revne otroke v JV Aziji

Sponzorirali bomo stroške izobraževanja učencev in podrobno spremljali njihovo prisotnost v šolah. "Nazaj v šolo" je projekt o enakih možnostih za vse otroke, ne glede na njihovo finančno stanje. Uspešno smo vpisali prva otroka, Mohammada in Ab...

Facebook