Nastanitev in oskrba prosilcev za mednarodno zaščito

V projektu "Pomoč pri nastanitvi in oskrbi prosilcev za mednarodno zaščito" zagotavljamo: psihosocialno pomoč prosilcem in prosilkam za mednarodno zaščito nastanitev in oskrbo prosilcev in prosilk za mednarodno zaščito pomoč pri uveljavljanju pra...

OrientAkcija - socialna aktivacija žensk z migrantskim ozadjem

Skozi projekt bomo z Zavodom Tri - zavod za trajnostne rešitve iz Škofje Loke razvili in vzpostavili celovit model socialne aktivacije, ki bo zagotovil transparentno, usklajeno in celostno obravnavo albanskih žensk, ki tvegajo revščino in so socialn...

Projekt Razkrite roke 3 - humani in poslovni uspehi

Opis projektaProjekt je namenjen ranljivim skupinam ljudi - predvsem priseljencem in invalidnim osebam - živečih na Jesenicah z željo, da jih dodatno izobražuje – iz tekstinega oblikovanja, ustvarjanja video vsebin, trženjskih, prodajnih in socialnih...

Projekt "Veseli medvedek" za revne otroke v JV Aziji

Sponzorirali bomo stroške izobraževanja učencev in podrobno spremljali njihovo prisotnost v šolah. "Nazaj v šolo" je projekt o enakih možnostih za vse otroke, ne glede na njihovo finančno stanje. Uspešno smo vpisali prva otroka, Mohammada in Abdul Ga...

Facebook