OrientAkcija

Skozi program bomo z Zav...


OrientAkcija

Projekt Razkrite roke 3 - humani in poslovni uspehi

Opis projekta

Projekt je namenjen ranljivim skupinam ljudi - predvsem priseljencem in invalidnim osebam - živečih na Jesenicah z željo, da jih dodatno izobražuje – iz tekstinega oblikovanja, ustvarjanja video vsebin,...

Projekt "Veseli medvedek" za revne otroke v JV Aziji

Sponzorirali bomo stroške izobraževanja učencev in podrobno spremljali njihovo prisotnost v šolah. "Nazaj v šolo" je projekt o enakih možnostih za vse otroke, ne glede na njihovo finančno stanje. Uspešno smo vpisali prva otroka, Mohammada in Ab...

Facebook