Projekt "Veseli medvedek" za revne otroke v JV Aziji

Sponzorirali bomo stroške izobraževanja učencev in podrobno spremljali njihovo prisotnost v šolah. "Nazaj v šolo" je projekt o enakih možnostih za vse otroke, ne glede na njihovo finančno stanje. Uspešno smo vpisali prva otroka, Mohammada in Ab...

Razkrite roke

Čigave so roke?

V Slovenijo so jih pripeljale različne življenjske zgodbe, naključja, razmere v domovini. Druži jih nekaj skupnega - vztrajnost, potrpežljivost, spretnost, natančnost, ljubezen do del...

Rehabilitacija otrok iz Gaze

Projekt Rehabilitacija otrok iz Gaze na pobudo in pod pokroviteljstvom bivšega predsednika Republike Slovenije, dr. Danila Türka in ustanovitelja Fundacije Danila Türka - Ustanove Pustimo jim sanje, vključuje  otroke,  ki so v oborože...

Odpiramo vrata

Slovenska filantropija je nacionalni koordinator projekta, ki ga vodi organizacija Omega iz Gradca. V projektu sodelujejo še štirje nacionalni koordinatorji iz štirih držav (poleg Slovenije in Avstrije, še Anglija, Grčija, Češka in Romunija). V vsak...

Facebook