Izobraževalne delavnice "Z globalnim učenjem do globalnih ciljev"

Datum: 06 Oct 2017 17:23:35
Vabimo na izobraževalne delavnice za otroke, ki bodo 11. in 12. oktobra 2017 ob 16:00 v Hiši sreče na Jesenicah.
Na Vrhu OZN o trajnostnem razvoju je bila 25. septembra 2015 soglasno sprejeta Agenda 2030 za trajnostni razvoj (slovenski prevod), ki predstavlja zgodovinski dogovor mednarodne skupnosti za odpravo revščine, zmanjševanje neenakosti, zagotovitev napredka ter zaščite okolja za sedanje in bodoče generacije. V ospredju nove razvojne agende je tudi spoštovanje človekovih pravic in enakosti spolov ter zagotavljanje blaginje, miru in varnosti za vse ljudi in skupnosti.

Agenda 2030 za trajnostni razvoj na uravnotežen način povezuje tri dimenzije trajnostnega razvoja - ekonomsko, socialno in okoljsko - in jih prepleta skozi 17 ciljev trajnostnega razvoja, ki jih bo potrebno uresničiti do leta 2030. Pomembna značilnost nove agende je univerzalnost: ob upoštevanju nacionalnih okoliščin bodo njene cilje uresničevale vse države sveta, tako države v razvoju kot tudi razvite države.

Delavnice bomo izvedli v sklopu projekta Konzorcij NVO "Z globalnim učenjem do globalnih ciljev", ki ga podpira Ministrstvo za zunanje zadeve, izvaja pa SLOGA - Platforma nevladnih organizacij za trajnostni razvoj in humanitarno pomoč.

Vabimo vse osnovnošolske otroke, da prispevajo k odpravi revščine doma in po svetu.
Izobraževalne delavnice Izobraževalne delavnice Izobraževalne delavnice