Cirkus, ki združuje in povezuje

Datum: 20 Jul 2019 13:21:20
Cirkuška pedagogika je en od medijev socialnopedagoškega dela. Elementi, ki sestavljajo to dejavnosti oz. so zanjo pomembni, so: gibanje, skupinska dejavnost, interaktivne igre, vse skupaj pa vodi velika mera ustvarjalnosti ter odprtost za raznolike naravnanosti vključene skupine.

V okviru mladinske izmenjave Kdo je moje telo?, ki jo organizira Slovensko združenje za cirkuško pedagogiko Cirkokrog (Slovenija), Giocoglieri e Dintorni - Altro Circo (Italija), FEECSE (Španija) in Ambos Mundos (Češka) smo v azilnem domu na Viču gostili 30 cirkuških pedagogov, ki so skozi interaktivne igre, skupinsko dejavnost in kreativnost zarisali nove izzive v socialni pedagogiki.

Skozi cirkuško predstavo smo  gradili  temelje mladinskega dela, socialne pedagogike in kulturne animacije, saj verjamemo v avtonomijo posameznika in opažanje ter negovanje njegovih potencialov. S tovrstnimi socialnimi aktivnostmi tkemo mrežo s povezovanjem različnih posameznikov in skupin ter vzpostavljanjem medsebojnega dialoga skozi neformalno izobraževanje.

Cirkuške delavnice, ki je vzbujajo navdušenje, radovednost in inspiracijo izvajamo že od začetka projekta. S pestrostjo delavnic, različnih oblik odkrivamo ljudi in odnose. Na rednih tedenskih srečanjih se v sodelovanju s Cirkokrogom učimo novih veščin in socialnih kompetenc.

"Projekt Kdo je moje telo? sofinancira program Evropske unije Erasmus+.

Nastop cirkuške skupine smo izvedli v okviru projekta "Učenje za življenje - pomoč pri nastanitvi in oskrbi prosilcev za mednarodno zaščito 2018-2020", ki ga financira Sklad za azil, migracije in vključevanje in Proračun RS.

Cirkus, ki združuje in povezuje Cirkus, ki združuje in povezuje Cirkus, ki združuje in povezuje Cirkus, ki združuje in povezuje