Zaposlimo strokovnega sodelavca

Datum: 29 May 2020 11:11:27

Prosto delovno mesto - strokovni sodelavec


Na delovno mesto - strokovni sodelavec na projektu "Učenje za drugo življenje - pomoč pri nastanitvi in oskrbi prosilcev za mednarodno zaščito" zaposlimo strokovnega sodelavca za polni delovni čas:

Naloge:

- psihosocialna pomoč prosilcem (s poudarkom na mladoletnikih brez spremstva), ki obsega individualne razgovore v zvezi z njihovim psihosocialnim položajem, reševanje stisk, konfliktov, prilagoditvenih motenj in drugih težav povezanih s socialnim vključevanjem,
- skrb nad delovanjem nastanitvenih oddelkov v času odsotnosti socialnih delavcev azilnega doma, pomoč prosilcem pri vzdrževanju hišnega reda azilnega doma (opozarjanje na določbe azilnega doma in na čistočo, urejenosti sob, skupnih prostorov ter okolice azilnega doma)
- izvedba različnih predavanj
- pomoč pri organiziranju in izvedbi vzdrževalnih del v azilnem domu,
- pomoč pri vključevanju v izobraževalni sistem,
- upravljanje z donatorskim skladiščem.

Osebe, ki bodo izvajale vsebinski sklop 1 morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

- imajo najmanj višješolsko (VI. stopnja) izobrazbo,
- izkazujejo pasivno znanje angleškega jezika na najmanj srednješolskem nivoju,
- izkazujejo aktivno znanje slovenskega jezika na osnovni ravni, /velja le za osebe, katerih materni jezik ni slovenščina/
- imajo vsaj 2 leti delovnih izkušenj s prosilci za mednarodno zaščito v zadnjih 5 letih od objave tega javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.

Delo poteka na lokaciji Azilni dom Vič, Cesta v Gorice 15, 1000 Ljubljana. 

Delovni čas:
pon. - pet.: 14:30 - 22:30
sob. ned.: po dogovoru. 

Zaposlimo strokovnega sodelavca