Prosilci za mednarodno zaščito pri varuhinji človekovih pravic

Datum: 15 Feb 2019 11:22:18
V okviru projekta "Učenje za drugo življenje - pomoč pri nastanitvi in oskrbi prosilcev za mednarodno zaščito" smo se 4. februarja udeležili spoznavnega srečanja z Varuhinjo človekovih pravic, ga. Vlasto Nussdorfer.

Varuh človekovih pravic RS ni le del mehanizma oblasti ampak je nadzornik oblasti, saj s svojim delovanjem omejuje njeno samovoljo pri poseganju v človekove pravice in temeljne svoboščine. Posvet  je potekal v prisotnosti varuhinje človekovih pravic dr. Vlaste Nussdorfer, njenega namestnika Mihe Horvata, socialne delavke Tine Kotar, vodje projekta Faile Pašić Bišić in prosilcev za mednarodno zaščito in je dalo poseben pomen varovanju človekovih pravic najbolj ranljivim družbenim skupinam pri nas.

Srečanje je bilo namenjeno spoznavanju delovanja Varuha človekovih pravic Republike Slovenije ter podajanju tehtnih predlogov za nadaljnje delo na področju migracij in azilne zakonodaje. Varuhinja je  poudarila, da pri Varuhu človekovih pravic RS zaznavajo primere kršenja človekovih pravic prosilcem za mednarodno zaščito ter negotovost postopkov, kar prosilce najbolj teži.

Da je na področju vključevanja prosilcev v lokalno okolje tako v Evropski uniji kot v Sloveniji še veliko izzivov, je dejala vodja projekta, Faila Pašić Bišić.

 Ključ do uspešne integracije pa je vsekakor v tolerantni in vključujoči družbi.

Prosilci za mednarodno zaščito pri varuhinji človekovih pravic Prosilci za mednarodno zaščito pri varuhinji človekovih pravic