Nov protokol o preprečevanju in ukrepanju v primerih spolnega nasilja in nasilja na podlagi spola

Datum: 22 Mar 2020 21:00:43
Na UOIM podpisali nov protokol o preprečevanju in ukrepanju v primerih spolnega nasilja in nasilja na podlagi spola.
Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov, Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Visoki komisariat Združenih narodov za begunce (UNHCR), Policija, Ministrstvo za pravosodje in enajst sodelujočih nevladnih organizacij so danes podpisali prenovljene Standardne operativne postopke za preprečevanje in ukrepanje v primerih spolnega nasilja in nasilja na podlagi spola nad osebami, ki so obravnavane po določbah Zakona o mednarodni zaščiti.


Namen dokumenta je osebam z izkušnjo spolnega nasilja in nasilja na podlagi spola zagotoviti varnost, preprečiti stopnjevanje nasilja, zmanjšati in odpraviti posledice nasilja ter okrepiti njihovo moč. Tovrstni sporazumi so tudi na mednarodni ravni priznani kot najboljša praksa za izboljšanje koordinacije in kakovosti ukrepov na področju preprečevanja in ukrepanja v primerih spolnega nasilja in nasilja zaradi spola.
Sporazum je bil prvič podpisan leta 2008, prenovljen leta 2015 in letos nadgrajen z namenom, da se omogoči še kakovostnejše sodelovanje izvajalcev pomoči. Sporazum je nastal pod okriljem Urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov, ob podpori UNHCR in nevladnih organizacij. Tokrat ga je podpisalo tudi več institucij, ki so neposredno ali posredno povezane s tem področjem in so izkazale interes in pripravljenost, da podprejo dosedanje delo in dobro prakso. Med današnjimi podpisniki so: Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Policija in Ministrstvo za pravosodje. Podpora teh institucij kaže, da gre za področje, kjer je pomembno usklajeno sodelovati in delovati v podporo žrtvam.

Osebe, ki so pri nas obravnavane v okviru Zakona o mednarodni zaščiti in so hkrati tudi žrtve spolnega nasilja ali nasilja na podlagi spola, so posebej ranljiva skupina za obravnavo katere je potrebno predvideti mehanizme, ki dopolnjujejo obstoječi nacionalni sistem, saj v nasprotnem primeru ne bi mogle dostopati do primerne zaščite in pomoči. Nepoznavanje jezika, novo kulturno in pravno okolje, izčrpanost, posledice travm, izoliranost lahko otežujejo dostopnost pomoči, ki je v Republiki Sloveniji sicer namenjena osebam s tovrstnimi izkušnjami.
S podpisom tega sporazuma institucije prepoznavajo pomembnost zaščite in podpore žrtvam spolnega nasilja in nasilja na podlagi spola v postopkih mednarodne zaščite in so pri tem pripravljene tudi tvorno sodelovati. 


Med podpisniki je tudi Društvo UP Jesenice. 
Nov protokol o preprečevanju in ukrepanju v primerih spolnega nasilja in nasilja na podlagi spola