Razvojno sodelovanje s Kosovom

Človekoljubno dobrodelno društvo UP Jesenice si prizadeva za izboljšanje socialnih razmer na Kosovu.
Društvo UP Jesenice deluje na področju Kosova že od leta 2007, kjer izvaja humanitarne in razvojne dejavnosti v sodelovanju s številnimi kosovskimi nevladnimi organizacijami (partnersko sodelovanje). Osnovni cilj je izkoreninjene revščine in socialne izključenosti, predvsem žensk in otrok.
Pomagamo 12 osnovnim šolam na Kosovu, trem domovom za otroke brez staršev ter Društvu za pomoč ženskam v Prištini.

Aktivnosti za dobrobit otrok na Kosovu sodi med vsebinske prioritete  društva UP na področju humanitarnih aktivnosti in zagotavljanja mednarodne razvojne pomoči.

V letih 2007-2011 smo z oblačili, obutvijo in šolskimi potrebščinami poskrbeli za približno 300 otrok, ki so utrpeli hude posledice vojne ter njene neugodne socialne okoliščine.
Razvojno sodelovanje s Kosovom Razvojno sodelovanje s Kosovom Razvojno sodelovanje s Kosovom