Razvojno sodelovanje z Bosno in Hercegovino

Programi Društva UP za zaščito otrok brez starševske oskrbe v Bosni in Hercegovini so namenjeni izboljšanju standardov oskrbe, izobraževanja in vzgoje otrok v domovih za nepreskrbljene otroke.
Otroci iz nekdanjega vojnega območja Bosne in Hercegovine so morali svoje otroštvo zamenjati za trpljenje, strah in pomanjkanje. Tistim, ki so zaradi grozot vojne ostali brez staršev, ki živijo v neurejenih družinskih razmerah ali materialnih pomanjkljivostih in drugih nestabilnostih, želimo omogočiti brezskrbno otroštvo.
Pomoč otrokom brez staršev v Bosni in Hercegovini sodi med osnovne in prioritetne programe društva UP, saj že od same ustanovitve aktivno skrbimo za zagovorništvo teh otrok.

Sodelujemo z:

- Dom za djecu bez roditeljskog staranja, Bjelave (Sarajevo)
- Osnovna škola Al-Wallidein - Gazzaz, Mojmilo (Sarajevo)
- Dječiji dom MOST (Zenica)
- OŠ Stranjani (Zenica)


Razvojno sodelovanje z Bosno in Hercegovino Razvojno sodelovanje z Bosno in Hercegovino Razvojno sodelovanje z Bosno in Hercegovino