Warning: mysqli_connect() [function.mysqli-connect]: Headers and client library minor version mismatch. Headers:100611 Library:100505 in /home/upjese56/public_html/myportal/libraries/mysqli.class.php on line 5
Učenje za drugo življenje

Učenje za drugo življenje

Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov je s 1. 6. 2017 od Ministrstva za notranje zadeve prevzel v upravljanje obstoječi Azilni dom, njegove izpostave ter integracijske hiše in nastanitvene centre, ustrezne naloge, ustrezne javne uslužbence, opremo, dokumentacijo in prostore s področja oskrbe in integracije migrantov.
V projektu "Učenje za drugo življenje - pomoč pri nastanitvi in oskrbi prosilcev za mednarodno zaščito" zagotavljamo:

  • psihosocialno pomoč prosilcem in prosilkam za mednarodno zaščito
  • nastanitev in oskrbo prosilcev in prosilk za mednarodno zaščito
  • pomoč pri uveljavljanju pravic prosilcev in prosilk za mednarodno zaščito
  • aktivno preživljanje prostega časa
  • socialno vključevanje
  • operativno pomoč
  • upravljanje z donacijskim skladiščem.


Splošni cilj projekta je podpiranje in spodbujanje prizadevanja Republike Slovenije pri sprejemanju in prenašanju posledic sprejema prosilcev, ob upoštevanju zakonodaje.

Posebni cilji projekta so izvajanje upravičenih ukrepov iz področja naselitvenih storitev, namen katerih je zagotavljanje enotnega standarda za nastanjene osebe ter izboljšanje pogojev bivanja, oskrbe in implementacije pravic prosilcev. Na ta način je zagotovljena celodnevna prisotnost usposobljenih delavcev ter izvajanje različnih projektov za preživljanje prostega časa prosilcev.

Izvedba projekta: 1.3.2018 - 31.12.2020 oz. do porabe sredstev.

Sredstva  (241.172,18 EUR) za izvedbo projekta so zagotovljena iz sredstev Sklada za azil, migracije in vključevanje in sredstev proračuna RS – slovenske udeležbe.

Učenje za drugo življenje Učenje za drugo življenje