Rehabilitacija otrok iz Gaze

V spopadih v Gazi je bilo po ocenah poškodovanih oziroma ranjenih okoli 6.000 ljudi, od tega naj bi bilo vsaj 2.000 otrok. Triažo pacientov in izbiro tistih otrok, ki zaradi težkih telesnih poškodb potrebujejo kompleksno rehabilitacijo, vodijo strokovnjaki Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Republike Slovenije Soča.
Projekt Rehabilitacija otrok iz Gaze na pobudo in pod pokroviteljstvom bivšega predsednika Republike Slovenije, dr. Danila Türka in ustanovitelja Fundacije Danila Türka - Ustanove Pustimo jim sanje, vključuje  otroke,  ki so v oboroženih spopadih na področju Gaze utrpeli hude poškodbe. Cilj rehabilitacije je otroke usposobiti za lažjo vključitev v normalno življenje. Večina med njimi, poleg intenzivnih medicinskih obravnav prejme tudi nove opornice ter proteze za noge in roke.

Skupine otrok so spremljali spremljevalci in fizioterapevti, ki so se v času rehabilitacije otrok na URI Soča tudi dodatno izobraževali in usposabljali. 

Društvo UP Jesenice je v obdobju 2009-2013 prevzelo odgovornost za aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa palestinskih otrok, v času njihove rehabilitacije. Otroke smo vključili v:

- socialne igre

- psihosocialno pomoč

- ustvarjalne urice

- otroške in mladinske delavnice

- športne dejavnosti

- filmske večere

- potopisna predavanja

- izlete

Pri vsaki skupini otrok je sodelovalo 20 usposobljenih prostovoljcev in prostovoljk.

Z zaključkom mandata predsednika Türka je vodenje projekta v celoti prevzela Fundacija Danila Türka - Ustanova Pustimo jim sanje, ki ga uspešno vodi naprej. Več o fundaciji pa na povezavi: http://www.fundacija-danilaturka.org/.
Rehabilitacija otrok iz Gaze Rehabilitacija otrok iz Gaze Rehabilitacija otrok iz Gaze Rehabilitacija otrok iz Gaze