Projekt Razkrite roke 3 - humani in poslovni uspehi

Z veseljem vas obveščamo, da z oktobrom 2016 ponovno začenjamo z brezplačnimi delavnicami iz tekstilnega oblikovanja, ustvarjanja video vsebin, trženjskih, prodajnih in socialnih veščin pod vodstvom oblikovalk iz skupine Oloop, Faile Pašić Bišić iz Društva Up, Eve Matjaž iz Kreativnega centra Poligon ter častnima mentorjema Natašo Briški in Lucijo Ćirović – Fato.
Opis projekta

Projekt je namenjen ranljivim skupinam ljudi - predvsem priseljencem in invalidnim osebam - živečih na Jesenicah z željo, da jih dodatno izobražuje – iz tekstinega oblikovanja, ustvarjanja video vsebin, trženjskih, prodajnih in socialnih veščin – ter jih na ta način psihosocialno opolnomoči.
Cilj projekta je priprava kolekcije tekstilnih izdelkov namenjenih trženju in spletni prodaji, izdelava in zagon prodajne spletne strani ter so-ustvarjanje predstavitvenega videa z namemom nastopa in promocije na platformi množičnega financiranja - Wemakeit.
Večina usposabljanj se bo dogajala v dopoldanskem času (1 x tedensko) na Jesenicah v Hiši sreče. Nekaj trženjskih predavanj bo izpeljanih v Kreativnem centru Poligon v Ljubljani, humanitarne aktivnostih pa se bodo izvajale v Azilnega doma v Ljubljani.
V oktobru 2016 bo projekt gostil predstavnike Tekstilno-umetniškega centra (Textile Arts Center) iz New Yorka.
Določena usposabljanja boto vodili znani mentorji – Nataša Briški (znotraj sklopa delavnic na temo promocije) in Lucija Ćirović – Fata, na temo nastopanja v javnosti in pred kamero.

Projekt se bo zaključil z večjim razstavnim dogodkom julija 2017 v centru Ljubljane.

Trajanje projekta

od oktobra 2016 do junija 2017

Lokacija delavnic

Hiša sreče, Cesta maršala Tita 63, Jesenice
Poligon, Tobačna ulica 5, Ljubljana (prevoz z Jesenic bo zagotovljen brezplačno)
Azilni dom, Cesta v Gorice 15, Ljubljana (prevoz z Jesenic bo zagotovljen brezplačno)

Komu je projekt namenjen?

Vabljeni so prebivalci Jesenic (in okolice) z migrantskim ozadjem - pripadniki različnih narodnih skupnosti, pripadniki različnih manjšinjskih etničnih skupin, priseljenci in otroci priseljencev, begunci, prosilci za azil ter invalidne osebe.
Delavnice so primerne za polnoletne osebe obeh spolov, ki so brezposlene, zaposlene ali v pokoju. Pomembno je, da jih učenje in ustvarjanje v skupini veseli ter da jih teme delavnic zanimajo in vidijo v njih korist za osebno ali poklicno rast in razvoj. Skupine bodo številčno majhne (med 7 in 15 udeležencev). Udeleženci lahko obiskujejo bodisi vse delavnice, bodisi so prisotni le na določenih tematskih sklopih.

Izvajanje projekta

- 7 delavnic iz tekstilnega oblikovanja izdelkov za dom namenjenih spletni prodaji
- 8 delavnic iz osnov promocije, javnega nastopanja, pisanja promocijskih tekstov
- 6 delavnic iz ustvarjanja video vsebin – snemanja, nastopanja pred kamero, maske in kostumografije, montaža dokumentarca za potrebe promocije
- 4 delavnice iz veščin za upravljanje spletne strani in socialnega omrežje Fb
- 4 delavnice osnov spletne prodaje, izdelave poslovnega modela
- 4 delavnice iz trženja in tržnega komuniciranja na spletu
- 9 delavnic iz humanitarnega in pedagoškega dela, kjer se bo tekstilno ročno ustvarjanje poučevalo med prosilkami za azil v Ljubljanskem azilnem domu
- 3 delavnice za krepitev socialnih veščin, nenasilne komunikacije, dialoškega reševanja konfliktov

Za več informacij kontaktirajte:


Alenka Kreč Bricelj
koordinatorka projekta
tel: 041 819 359
email: #EM#616d676d6f64286c7a6c69256e7f676c757d78537378777e7437797471#EM#

Izvajalec projekta

Zavod OLOOP LJUBLJANA – zavod za sodobno tekstilno umetnost in oblikovanje
(pod vodstvom Tjaše Bavcon)
 ’email: #EM#696f646c446a6a686779247865#EM#
www.oloopdesign.com

Partner projekta
Človekoljubno dobrodelno društvo UP Jesenice
(pod vodstvom Faile Pašić Bišić, m: 031 569 340)
 email: #EM#696f646c4470762a626c796e62646d6a3e7e6074#EM#
www.up-jesenice.org/

Financiranje projekta

Operacijo Razkrite roke – humani in poslovni uspehi sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe: 9.1 Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti, specifičnega cilja: 9.1.3 Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.
Projekt Razkrite roke 3 - humani in poslovni uspehi