Warning: mysqli_connect() [function.mysqli-connect]: Headers and client library minor version mismatch. Headers:100611 Library:100505 in /home/upjese56/public_html/myportal/libraries/mysqli.class.php on line 5
OrientAkcija - socialna aktivacija žensk z migrantskim ozadjem

OrientAkcija - socialna aktivacija žensk z migrantskim ozadjem

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je podprlo projekt OrientAkcija - socialna aktivacija albanskih žensk na Gorenjskem, ki ga bomo v prihodnjih mesecih začeli izvajati na Jesenicah.
Skozi projekt bomo z Zavodom Tri - zavod za trajnostne rešitve iz Škofje Loke razvili in vzpostavili celovit model socialne aktivacije, ki bo zagotovil transparentno, usklajeno in celostno obravnavo albanskih žensk, ki tvegajo revščino in so socialno izključene. Model socialne aktivacije bo ustrezno povezal vse relevantne institucije v procesu.

Cilji celostnega procesa aktivnega vključevanja, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega medresorskega sodelovanja, so:

- vzpostavitev celostnega modela socialne aktivacije,
- opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje k trgu dela,
- preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjšanje neenakosti v zdravju.


Projekt socialne aktivacije OrientAkcija predstavlja celovit pristop, ki naslavlja problematiko dolgotrajno brezposelnih oseb in dolgotrajnih prejemnikov denarne socialne pomoči, ciljne skupine albanskih žensk. Namen socialne aktivacije je prepoznavanje, usmerjanje, motiviranje vključevanje ter spremljanje v socialno aktivacijo vključenih oseb. Poleg tega je namen tudi podpreti vključene v socialno aktivacijo pri njihovi reaktivaciji, integraciji v različne družbene sisteme ter posledično ponovno vključiti na primarni, sekundarni in terciarni trg dela.

Namen razvoja celovitega modela socialne aktivacije je vzpostavitev enotne vstopne točke, ki bo nudila celovit pregled problematike vključenih oseb in postavitev regionalnih mobilnih enot po celi Sloveniji.

Projektne aktivnosti sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada za obdobje od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2022. Vrednost celotne operacije in vrednost zaprošenih sredstev znaša: 10.636.000,00 EUR (od tega je 3.655.429,00 EUR namenjenih za sofinanciranje aktivnosti v KRZS in 6.980.571,00 EUR za sofinanciranje projektov v KRVS).

OrientAkcija - socialna aktivacija žensk z migrantskim ozadjem