Odpiramo vrata

Odpiramo vrata je projekt za ustvarjanje zavedanja in opolnomočenja žensk za prekinitev nasilja in zlorabe znotraj družine in zunaj nje (2011-2012).
Slovenska filantropija je nacionalni koordinator projekta, ki ga vodi organizacija Omega iz Gradca. V projektu sodelujejo še štirje nacionalni koordinatorji iz štirih držav (poleg Slovenije in Avstrije, še Anglija, Grčija, Češka in Romunija). V vsaki državi organiziramo skupino šestnajstih žensk z migrantskim ozadjem (iz vsaj štirih nacionalnih skupin), ki se vsak mesec udeležijo štiriurnega predavanja na temo nasilja (definicije in teorije nasilja, načini reagiranja, pravice in možnosti, opolnomočenje …). Te ženske potem znanje iz predavanj enkrat mesečno v dveh urah prenesejo na dvajset žensk iz svoje nacionalne skupine. Na ta način opolnomočimo in usposobimo šestindevetdeset žensk, ki znanje lahko prenašajo naprej po svoji socialni mreži. V letu dni bomo izvedli dvanajst predavanj na temo nasilja in opolnomočenje, v načrtu pa je tudi priprava brošure, ki bo v različnih jezikih ozaveščala ženske o pravicah in možnostih, ki jih imajo, na koga se obrniti po pomoč, kakšne so njihove socialne pravice (pri ločitvi, glede na statuse – nekatere ženske imajo pravico do prebivanja vezano na partnerjev status, glede na zaposlenost/brezposelnost) in o ostalih temah, ki jih bomo obravnavali v sklopu predavanj.

Društvo UP vodi organizirana predavanja na temo nasilje enkrat mesečno za deset izbranih kandidatk.
Odpiramo vrata Odpiramo vrata Odpiramo vrata