Moj dom

V letu 2007 smo začeli s projektom obnove domov socialno ogroženih družin v Sloveniji.
V projektu Moj dom namensko zbiramo sredstva za obnovo številnih domov, v katerih bivajo ljudje z nesrečno usodo. Projekt izvajamo enkrat letno. Aktiviramo številne podjetnike, prostovoljce, aktiviste in posameznike, da s svojim prostovoljnim delom ali prispevkom, neposredno sodelujejo pri projektu. Vsako leto sprejmemo kar nekaj vlog, pri katerih je potrebno analizirati stanje, v katerem živi določena družina. Po dokončni odločitvi, sledi temeljita obnova objekta.


Leta 2008 smo v celoti obnovili stanovanjski objekt družine Svishta z Jesenic, ki je živela v dotrajani hiši, z razpokanimi stenami in razmajanim pohištvom, ki je še komaj služil svojemu namenu. Izredno neugodni življenjski pogoji so rodili nešteto drugih težav, med drugim tudi socialno izključenost in stigmatizacijo, zdravstvene in psihične težave.
Celotna izvedba projekta je obsegala zagotavljanje finančnih sredstev in kadrov, logistiko, najem stanovanja za začasno izselitev družine, organiziranje prostovoljske mreže, nakup gradbenega materiala, temeljita obnova - toplotna izolacija, nova vodovodna in električna napeljava, nakup notranje opreme, opremljanje, končne obračune in poročila.

Časovni okvir projekta: 04.05.2008 do 04.07.2008. V izredno kratkem časovnem obdobju smo družini Svishta omogočili človeka dostojen stanovanjski prostor.


Leta 2009 smo reševali stanovanjsko problematiko družine Kljaho z Jesenic, ki se je v Slovenijo priselila v zgodnjih devetdesetih letih. Občina Jesenice je družini zagotovila najem občinskega stanovanja, ki pa je bil brez stanovanjske opreme. Za 100% invalidnega Ibra, ki potrebuje osebno asistenco in stanovanjsko opremo prilagojeno za invalide, smo tako nakupili vse potrebno za udobno bivanje.

Časovni okvir projekta: 24.08.2009 do 30.09.2009. Družini Kljaho smo v tem času izpolnili dolgoletne želje, Urediti dom v topel, prijazen in prijeten bivanjski prostor.


Leta 2010 smo projekt Moj dom namenili obnovi igrišča Vzgojno varstvene organizacije, C. Cirila Tavčarja 3a na Jesenicah. Projekt je bil speljan zaradi otrok, katerim smo želeli omogočiti varno in vzpodbudno okolje za razvoj njihovih ustvarjalnih potencialov. Nakup zunanjih igral danes omogoča jeseniškim otrokom, da najdejo svoj kotiček za igro, s katero se lahko prosto izražajo. To je sleherni napredek, ki pomeni nov, uspešen korak otroka na poti odraščanja.


Leta 2011 smo v celoti obnovili dom družini Pajić z Jesenic, v kateri biva 42-letni Adem Pajić, ki boleha za multiplosklerozo in njegova 76-letna mati, Adevija Pajić.

Dela so obsegala:

- izdelavo fasade
- nabavo, dobavo in vgradnjo novih oken
- nabavo in montažo drsnih vrat
- beljenje sten
- polaganje toplega poda
- odstranjevanje keramičnih ploščic in polaganje novih
- izdelava estriha in izravnava sten
- montažo kopalniških elementov

16. septembra 2011 smo družini svečano predali ključe novega doma.
Moj dom Moj dom Moj dom Moj dom Moj dom