Medgeneracijski center Gorenjska

Prvič je Ljudska univerza Radovljica program začela izvajati v Radovljici in sicer septembra 2013, na pobudo Občine Radovljica. V letu 2014 so izvajali Program medgeneracijskega centra Radovljica, za katerega so pridobili sredstva MDDSZ ter Občin Radovljice, Bleda, Gorij in Bohinja. Od januarja 2015 se program izvaja na treh lokacijah. Na Jesenicah program izvaja Človekoljubno dobrodelno Društvo UP Jesenice, v Kranju ga izvaja Fundacija Vincenca Drakslerja, v sodelovanju z Medgeneracijskim društvom Z roko v roki, Centrom za trajnostni razvoj podeželja Kranj in Centrom za socialno delo Kranj.

Projekt sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Občine Radovljica, Bled, Gorje in Bohinj.

Medgeneracijski center Gorenjska omogoča ljudem, da se vključujejo v čim več aktivnosti v njihovem lokalnem okolju. Obiskujejo najrazličnejše programe, delavnice in se udeležujejo enkratnih predavanj. Najbolj jih zanimajo teme povezane z osebnostno rastjo, zdravjem, računalniškim opismenjevanjem, fotografijo. Z navdušenjem obiskujejo energijsko telovadbo, vrtnarijo na biodinamičnem vrtu in podobno. Medgeneracijski center Gorenjska je odprt prostor za druženje različnih generacij, ki se spoznavajo in aktivno družijo.

Aktivnosti se oblikujejo glede na potrebe, želje in interese udeležencev. Teme se povezujejo z digitalno pismenostjo, zdravjem, osebnostno rastjo, ročnimi spretnostmi, udeleženci lahko ustvarjajo in aktivno preživljajo prosti čas. Poleg programov so naše aktivnosti usmerjene tudi v INFORMIRANJE udeležencev ter POVEZOVANJE z lokalnimi organizacijami.
Medgeneracijski center Gorenjska Medgeneracijski center Gorenjska Medgeneracijski center Gorenjska Medgeneracijski center Gorenjska Medgeneracijski center Gorenjska