Usposabljanje za kulturne mediatorje na Jesenicah in v Kamniku

Datum: 12 May 2019 11:24:59
V okviru projekta PlurAlps, ki podpira periferne alpske občine pri socialnem načrtovanju smo na Jesenicah in v Kamniku izvedli usposabljanje za kulturne mediatorje.

Alpski prostor bo v prihodnjih letih soočen z dvojnim izzivom, in sicer s staranjem prebivalstva na eni in novimi migracijskimi modeli na drugi strani. Hkrati ti izzivi prinašajo možnosti na socialne inovacije na podlagi raznolikosti in zavestno izbranega pluralizma. Predvsem podeželske regije in gorska področja potrebujejo nove pristope, da bi lahko razvile in učinkovito uveljavile novo kulturo dobrodošlice. Cilj projekta PlurAlps je pomagati občinam, majhnim in srednje velikim podjetjem in civilni družbi pri razvoju nove kulture dobrodošlice in na ta način okrepiti privlačnost in socialno kohezijo na podeželju.

V okviru projekta PlurAlps smo na Ljudski univerzi Jesenice izvedli dvo-dnevno usposabljanje za kulturne mediatorje, ki se ga je udeležilo 13 udeležencev. Usposabljanje je bilo sestavljeno iz dveh delov, osrednja vprašanja pa so se nanašala na kvalitetno integracijo vseh oblik priseljevanja pod mentorstvom kulturnih mediatorjev ter osvajanje novih orodij za družbeno in socialno načrtovanje.

Usposabljanje v Kamniku pa je potekalo v prelepih prostorih Javnega zavoda Mekinjski samostan, ki stoji nad kamniškim predmestjem Mekinje. Udeležilo se ga je 12 udeležencev s priseljnskim ozadjem, ki so izrazili željo po dodatnih aktivnostih in znanjih za lažje vključevanje priseljencev v lokalno okolje.

Tretje usposabljanje za kulturne mediatorje pa bomo izvedli v občini Postojna.

Urbanistični inštitut Republike Slovenije, ki je nosilec projekta PlurAlps, ki je po mnenju snovalcev projekta odgovor na izzive, s katerimi se zaradi starajočega se prebivalstva, odseljevanja mladih in novih modelov priseljevanja sooča alpski prostor. Sočasno se v tem prostoru odpirajo nove priložnosti za socialne inovacije in razvoj, ki izvirajo iz povečevanja kulturne raznolikosti in pluralnosti.

 

Usposabljanje za kulturne mediatorje na Jesenicah in v Kamniku Usposabljanje za kulturne mediatorje na Jesenicah in v Kamniku Usposabljanje za kulturne mediatorje na Jesenicah in v Kamniku Usposabljanje za kulturne mediatorje na Jesenicah in v Kamniku Usposabljanje za kulturne mediatorje na Jesenicah in v Kamniku