Tretje srečanje nacionalne delovne skupine Becoming part of Europe

Datum: 25 Jan 2018 19:05:36
Tema tretjega srečanja nacionalne delovne skupine Becoming part of Europe je bila: "Kako lahko mladinsko delo podpre migrante, begunce in prosilce za mednarodno zaščito."

Tretje srečanje nacionalne delovne skupine Becoming part of Europe je potekalo nekoliko drugače:  v skupinah smo razpravljali o štirih tematskih sklopih, opredeljenih na prvi Peer Learning konferenci, ki je potekala oktobra v Amsterdamu:

- spolna dimenzija

- zagovorništvo

- podpora duševnemu zdravju 

- medsektorsko povezovanje

Srečanje, ki je potekalo v Poligonu v Ljubljani, po neformalnih in participativnih metodah,  sta fasilitirala Jaka Kovač in Arne Zupančič. 

 

Tretje srečanje nacionalne delovne skupine Becoming part of Europe Tretje srečanje nacionalne delovne skupine Becoming part of Europe Tretje srečanje nacionalne delovne skupine Becoming part of Europe