Strokovno usposabljanje za kulturne mediatorje

Datum: 18 Apr 2019 21:28:43
PlurAlps je projekt Urbanističnega inštituta Republike Slovenije, katerega namen je razvijati in spodbujati kulturo, ki je naklonjena sprejemanju priseljencev.

V okviru projekta PlurAlps bomo na območju občine Jesenice izvedli pilotno aktivnost in celostno pristopili k obravnavi problematike priseljencev lokalnega okolja.

Priseljence bomo ustrezno informirali o možnostih, ki jih ponuja lokalno okolje, jih opremljali s kompetencami za dejavno vključitev v družbo ter s tem pripomogli k njihovi lažji socialni vključenosti. 

V času od aprila do oktobra 2019 bodo na Ljudski univerzi Jesenice organizirali aktivnosti, ki bodo spodbujale sodelovanje med večinskim prebivalstvom in priseljenci ter s tem krepili medkulturni dialog.

9. in 10. maja bo Društvo UP Jesenice na Ljudski univerzi Jesenice izvedlo strokovno usposabljanje za kulturne mediatorje, kjer bomo 5 udeleženk/udeležencev usposobili za prostovoljno delo kulturnih mediatorjev v lokalnem okolju. Gre za dvodnevno usposabljanje, ki bo trajalo od 10:00 do 15:00. Usposabljanje bomo izvedli tudi v Občini Kamnik in Postojna.

Program:

  1. Dan usposabljanja

10:00 – registracija in sprejem udeleženk

10:15 – Uvod v usposabljanje in potek delavnice

10:30 – 12:00 Stereotipi in z njimi povezani predsodki o priseljencih in lastna percepcija percepecija predsodkov in kako se spospasti z njimi

12:00 – 12:15 odmor za kavo

12:15 – 13:45 stanje priseljencev v lokalnem okolju in njihove potrebe ter spoznavanje mreže organizacij / institucij v podporo priseljencem, obisk predstavnika Centra za socialno delo

13:45 – 14:45 vprašanja in razprava

15:00 - zaključek

2. dan

10:00 sprejem udeleženk

10:15 uvod v usposabljanje in potek delavnice

10:30 - 11:30 Prostovoljno delo v lokalnem okolju in točke dialoga s kulturnim mediatorjem

11:30 odmor za kavo

11:45 - 12:45 učinek prostovoljnega dela na področju medkulturnega sobivanja

12:45 - 13:15 vprašanja in razprava

14:00 podelitev certifikatov / potrdil o udeležbi

Prijave na 031 569 340.

Društvo UP je v letu 2018 prejel prestižno nagrado PlurAlps Award za projekt Razkrite roke.


 Strokovno usposabljanje za kulturne mediatorje Strokovno usposabljanje za kulturne mediatorje