Športni dan - športna integracija

Datum: 17 Feb 2019 17:39:40
Šport je eno od možnih sredstev za uspešno integracijo beguncev in prosilcev za mednarodno zaščito in lokalni športni projekti imajo vse večjo vlogo pri omogočanju lažje integracije v nove skupnosti. Po vsej Evropski uniji so bile tako na ravni držav članic kot v programih Evropske unije sprejete številne pobude za tovrstno aktivacijo.

Projekt "Učenje za drugo življenje - pomoč pri nastanitvi in oskrbi prosilcev za mednarodno zaščito 2018-2020" vključuje sklop aktivnosti, katerih cilj je spodbujanje krepitve znanj in kompetenc ter socialno vključevanje prosilcev za mednarodno zaščito.

Športni dan je bil del športne integracije ranljivih skupin, med njimi prosilcev za mednarodno zaščito, ki smo ga izvedli pod strokovnim vodstvom in nadzorom Dejana Mlakarja poklicnega košarkarja, Davorja Sattlerja osebnega trenerja in Klemena Kladnika, košarkarškega trenerja v ŠD Šentvid.

Namen športnega dneva je bil rekreativen, povezovalen in socialen, kar vrednotimo kot izredno pomembno vlogo, saj so prosilci za mednarodno zaščito prepogosto prepuščeni dolgotrajnim odločitvenim postopkom.

S programom športne integracije prosilcev za mednarodno zaščito vnašamo v slovenski prostor inovativni pristop k tematizaciji vprašanj vključevanja socialno ranljivih skupin v družbeno življenje, ki promovira pozitivno moč športa za osebno rast in hkrati za skrb socialno ranljivih oseb. Združena strast do športa ima posebno moč, ki združuje in spreminja socialne meje.Socialna integracija skozi šport je ena najuspešnejših strategij vključevanja ranljivih oseb v družbo, tudi v mnogih drugih državah in v številnih kulturnih okoljih. Tovrstni projekt skozi športno udejstvovanje omogoča integracijo, oziroma ponovno vključitev v družbo odraslim ljudem in mladostnikom, ki so na robu preživetja.

Iskrena hvala Dejanu Mlakarju, Davorju Sattlerju in Klemnu Kladniku za vso podporo pri izvedbi športnega dne, strokoven pristop in skrb najbolj ranljivih skupin pri nas.

Športni dan - športna integracija Športni dan - športna integracija Športni dan - športna integracija