Prostori sobivanja: preseganje stereotipov in konfliktnih situacij

Datum: 07 Apr 2018 18:28:48
Med 20. in 21. februarjem sta se Fatima Galijašević in Faila Pašić Bišić udeležili interaktivnega usposabljanja z naslovom: Prostori sobivanja: Preseganje stereotipov in konfliktnih situacij, ki ga je organiziral Mirovni inštitut.
Glavni cilj mednarodnega projekta GEAR je prispevati k medkulturnemu razumevanju prek sodelovanja organizacij civilne družbe s formalno izobraževalnimi sistemi, učitelji_cami in študenti_kami ter spodbujanje izmenjave in izboljšanja obstoječih dobrih praks globalnega, državljanskega in medkulturnega učenja med šolami na lokalni, regionalni, nacionalni in nadnacionalni ravni. Poudarek na interaktivni delavnici bo izmenjava izkušenj, predvsem pa predstavitev izkustvenih metod, ki jih boste lahko uporabljali pri delu z otroki različnih starosti. Vsebinsko bodo praktične metode in prikazani filmi povezani s konflikti, stereotipi, predsodki, diskriminacijo, sovražnim govorom, migracijami in mediji.

Interaktivna delavnica je potekala v slovenskem jeziku in je bila organizirana v TOREK (20.2.) IN SREDO (21.2.2018) v hotelu SREBRNI SALON – Grand Hotel Union (Miklošičeva 1) v Ljubljani. Program je potekal vsak dan med 10:00 in 15:00, udeležili pa so se ga učitelji in učiteljice ter osebe, ki so aktivne na področju neformalnega izobraževanja. 

Več o projektu GEAR pa tu

Prostori sobivanja: preseganje stereotipov in konfliktnih situacij Prostori sobivanja: preseganje stereotipov in konfliktnih situacij