Prosto delovno mesto - strokovni sodelavec

Datum: 24 Sep 2019 10:27:40
Na delovno mesto - strokovni sodelavec na projektu "Učenje za drugo življenje - pomoč pri nastanitvi in oskrbi prosilcev za mednarodno zaščito" zaposlimo dva strokovna sodelavca za polovični delovni čas.

Naloge:

 psihosocialna pomoč prosilcem (s poudarkom na mladoletnikih brez spremstva), ki obsega individualne razgovore v zvezi z njihovim psihosocialnim položajem, reševanje stisk, konfliktov, prilagoditvenih motenj in drugih težav povezanih s socialnim vključevanjem,

- skrb nad delovanjem nastanitvenih oddelkov v času odsotnosti socialnih delavcev azilnega doma, pomoč prosilcem pri vzdrževanju hišnega reda azilnega doma (opozarjanje na določbe azilnega doma in na čistočo, urejenosti sob, skupnih prostorov ter okolice azilnega doma)

- izvedba različnih predavanj

- pomoč pri organiziranju in izvedbi vzdrževalnih del v azilnem domu,

- pomoč pri vključevanju v izobraževalni sistem,-

- upravljanje z donatorskim skladiščem.


Osebe, ki bodo izvajale vsebinski sklop 1 morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • imajo najmanj višješolsko (VI. stopnja) izobrazbo,

 • izkazujejo pasivno znanje angleškega jezika na najmanj srednješolskem nivoju,

 • izkazujejo aktivno znanje slovenskega jezika na osnovni ravni, /velja le za osebe, katerih materni jezik ni slovenščina/

 • imajo vsaj 2 leti delovnih izkušenj s prosilci za mednarodno zaščito v zadnjih 5 letih od objave tega javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.

  Delo poteka na lokaciji Azilni dom Vič, Cesta v Gorice 15, 1000 Ljubljana.

  Delovni čas:

  pon. - pet.: 14:30 - 22:30

  sob. ned.: po dogovoru.

  Pogodba o zaposlitvi se sklene za 3 mesece.

  Prijave sprejemamo na: #EM#696f646c4470762a626c796e62646d6a3e7e6074#EM#


Prosto delovno mesto - strokovni sodelavec