Najboljše novice iz sveta na Jesenicah

Datum: 01 Apr 2019 15:52:48
Najboljših novic iz sveta oziroma časopisa, ki je namenjen ozaveščanju širše javnosti o globalnih izzivih, je enakost spolov. Največja razdelitev je potekala v središču mesta 8. marca 2019, na mednarodni dan žensk, časopis je bilo mogoče prejeti še ob drugih priložnostih. Svoj izvod lahko prevzamete tudi v Hiši sreče na Jesenicah.

Neenakosti med ženskami in moškimi so prisotne na vseh področjih življenja, od družinskega življenja do trga dela ter vodstvenih položajev tako na lokalni kot globalni ravni. Z Najboljšimi novicami iz sveta želimo čim širši javnosti posredovati pozitivne zgodbe in dosežke razvojnih prizadevanj Evropske unije in hkrati Slovenije.

Preko Najboljših novic iz sveta želimo posredovati dobre novice o resničnih dosežkih razvojnega sodelovanja, ki jih že 15 let soustvarja tudi Slovenija. Prispevamo k bolj uravnoteženemu in pravičnemu svetovnemu razvoju ter hkrati prevzemamo soodgovornost za odpravo revščine, zmanjševanje neenakosti in doseganje trajnostnega razvoja povsod v svetu. Zgodbe, med njimi prvič tudi zgodbe projektov slovenskih nevladnih organizacij, nosijo sporočila o številnih prizadevanjih za trajnostno usmerjen svet, ki je vedno bolj povezan in soodvisen.

 Izdajo in razdeljevanje Najboljših novic iz sveta letos koordinira platforma SLOGA, deljenje 8. marca v Ljubljani pa je prevzelo Kulturno-umetniško društvo Bee Geesus. Na Jesenicah smo Najboljše novice iz sveta razdelili v Dnevnem centru Hiša sreče in na Cesti Maršala Tita.

Najboljše novice iz sveta na Jesenicah Najboljše novice iz sveta na Jesenicah