Mednarodna nagrada projektu Razkrite roke

Datum: 25 Nov 2018 14:00:20
Slovenski projekt spodbujanja medkulturnega povezovanja, integracije in izobraževanja žensk z Zahodnega Balkana prejel mednarodno nagrado Alpine Pluralism Award 2018, ki jo podeljujeta Cipra Lab in delovna skupina, ki deluje kot del strategije EU za alpsko makroregijo. Nagrado je v torek, 20.11.2018, v Innsbrucku prevzela Faila Pašić Bišić.

Nagrajeni projekt “Razkrite roke” se nanaša na ženske, ki komunicirajo s svetom z ljubečimi in trdo delujočimi rokami. V projektu trenutno sodeluje 30 migrantk, ki ustvarjajo edinstvene prodajne tekstilne izdelke. Projekt že četrto leto izvaja Zavod za sodobno tekstilno umetnost in oblikovanje Oloop v sodelovanju z Društvom UP, s finančno pomočjo Republike Slovenije in Evropskega socialnega sklada. V letošnjem letu je bil projekt nadgrajen s spletno stranjo, kjer so predstavljeni ročno izdelani izdelki, ki združujejo tradicionalno z modernim ter ženske, ki jih ustvarijo.

Mednarodna nagrada Alpine Pluralism Award 2018 izpostavlja in dela vidne nedavno pričete in potekajoče primere dobrih praks na območju Alp. Njen namen je ozaveščanje javnosti in s tem navdihovanje drugih deležnikov in akterjev k uresničevanju dobrih praks v lokalnem okolju. Alpski prostor se namreč sooča z izzivi starajočega se prebivalstva in novih modelov priseljevanja. Projekt PlurAlps se osredotoča na razvoj in spodbujanje kulture dobrodošlice, na povečevanje privlačnosti alpskega prostora in na krepitev socialne kohezije znotraj alpskih območij na podlagi inovativnih storitev in praks, namenjenih vključevanju priseljencev in priseljenk.

Ustanoviteljici mednarodne nagrade Alpine Pluralism Award 2018 sta organizacija CIPRA Lab in EUSALP Action Group 3, ki delujeta v okviru Strategije EU za Alpsko makroregijo. Slovenski partner projekta je UIRS.

Nagrado za najboljši projekt Razkrite roke so podelili Gunther Platter, guverner Tirolske, dr. Gabriele Fischer, ministrica za socialne zadeve in integracijo ter dr. Beate Palfrader, ministrica za delo in izobraževanje.

 

Mednarodna nagrada projektu Razkrite roke Mednarodna nagrada projektu Razkrite roke