Medkulturni dialog v šolskem letu 2014/2015

Datum: 27 Oct 2014 19:30:05
Društvo UP bo tudi v šolskem letu 2014/2015 sodeloval pri projektu Mladi ambasadorja medkulturnega dialoga.
Človekoljubno dobrodelno društvo UP bo ponovno sodelovalo v projektu Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga (MAMD). Idejni avtor projekta MAMD, katerega začetki segajo v leto 2009, je Mladinski center Dravinjske doline. Druga nadgradnja projekta, ki je sofinancirana iz sredstev Finančnega mehanizma EGP in Norveške v okviru Sklada za nevladne organizacije, pa bo tokrat izvajana pod okriljem Mladinskega sveta Občine Slovenske Konjice (MSOSK). Delavnice Urice medkulturnega dialoga bodo v tem izvajanju prilagojene za osnovnošolske otroke. Izvedena bo tudi raziskava o stopnji sprejemanja različnosti pri otrocih in usposabljanje za mladinske in pedagoške delavce.
MSOSK je za osnovne šole iz širšega lokalnega okolja, v katerem deluje, pripravil uvodno srečanje s predstavitvijo projektnih aktivnosti. Za sodelovanje so izrazile interes: OŠ Pod goro, OŠ Ob Dravinji, OŠ Zreče, OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica in OŠ Loče.

Vse informacije o projektu MAMD lahko najdete na spletni strani www.mamd.si. Projektne aktivnosti pa lahko spremljate tudi na Facebooku: Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga.

Karmen Kukovič, vodja projekta MAMD


Medkulturni dialog v šolskem letu 2014/2015