Medkulturne urice na Gimnaziji Škofja Loka

Datum: 29 Oct 2013 18:04:25
Živimo medkulturno.
Društvo Up Jesenice kot zunanji partner sodeluje v projektu Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga (MAMD), ki ga sofinancira Evropska komisija v sklopu programa Progress, ki ga izvaja Evropska unija. V projektu gre za zviševanje stopnje poznavanja in sprejemanja različnih kultur ter za spodbujanje medkulturnega dialoga med mladimi.

Na Gimnaziji Škofja Loka sta MCDD in MCT v sodelovanju z Zvezo Romov Slovenije in Društvom UP Jesenice izvajala delavnice Urice medkulturnega dialoga. Mlade so senzibilizirali za temi: islamska in romska kultura. Razjasnjevali so s temama povezane pojme in razmišljali o predsodkih in stereotipih, ki v družbi krožijo o kulturnih in etničnih manjšinah. Faila Pašić Bišić je mladim zopet omogočila, da so lahko o islamski kulturi dobili informacije iz prve roke. Po izvedenih delavnicah se je za funkcijo mladega ambasadorja medkulturnega dialoga prostovoljno odločilo 7 dijakov.
Medkulturne urice na Gimnaziji Škofja Loka Medkulturne urice na Gimnaziji Škofja Loka