Maraton na Prvi Gimnaziji Maribor

Datum: 17 Oct 2013 23:07:47
Prva gimnazija Maribor kot zunanja partnerka sodeluje v projektu Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga (MAMD), ki ga sofinancira Evropska komisija v sklopu programa Progress, ki ga izvaja Evropska unija. V projektu gre za zviševanje stopnje poznavanja in sprejemanja različnih kultur ter za spodbujanje medkulturnega dialoga med mladimi. Nosilci projekta MAMD, v katerem kot zunanji partnerji sodelujejo mladinski centri in srednje šole iz vseh 12. slovenskih statističnih regij, so Mladinski center Dravinjske doline (MCDD) iz Slovenskih Konjic, Celjski mladinski center in Mladinski center Trbovlje (MCT).
Na Prvi gimnaziji Maribor je MCDD v sodelovanju z MCT, Zvezo Romov Slovenije, Društvom informacijski center Legebitra in Društvom UP Jesenice izvajal delavnice Urice medkulturnega dialoga. Mlade so senzibilizirali na teme: LGBT skupnost, islamska in romska kultura. Razjasnjevali so s temami povezane pojme in razmišljali o predsodkih in stereotipih, ki v družbi krožijo o kulturnih manjšinah. Mladi so imeli enkratno priložnost diskutirati s predstavniki posameznih kulturnih manjšin. Po izvedenih delavnicah se je za funkcijo mladega ambasadorja medkulturnega dialoga prostovoljno odločilo 19 dijakov. V svojem mandatu bodo med drugim spodbujali radovednost svojih sovrstnikov za raziskovanje različnih kultur, preko spleta bodo navezali stike s sovrstniki, ki živijo v državah, ki jih bodo kot mladi ambasadorji zastopali, sodelovali bodo na medkulturnih dogodkih v lokalnem okolju in za svoje sošolce pripravili predstavitev izbranih držav.


Maraton na Prvi Gimnaziji Maribor