Interaktivni dogodek "World caffee - IZLET K REŠITVI

Datum: 17 Jun 2019 17:25:40
17. junija smo v Orehovem gaju v Obrijah potovali skozi družbene inovacije.

Bliža se čas dopustov in preden smo se čisto predali poletnim užitkom smo se udeležil krajšega popotovanja v družbeno inoviranje na interaktivnem dogodku

“World cafe – IZLET K REŠITVI”,

ki ga je v sklopu projekta Interreg central Europe organizirala Skupnost občin Slovenije in je potekal v ponedeljek, 17.6.2019 v Orehovem gaju v Ljubljani.

Vsaka abeceda se začne pri A, socialno inoviranje pa pri družbenih izzivih, zato so bili le-ti rdeča nit  dogodka. In ker gre pri družbenem inoviranju za proces, smo se  tudi sami premikali in spotoma razpravljali o družbenih problemih, ki nas pestijo ter pripravili iztočnice za iskanje rešitev. Z mobilnostjo lokacije dogodka smo simbolizirali pot družbene inovacije, ki se prične s prepoznavanjem družbenih problemov.

Projekt Razkrite roke, ki je namenjen dvigu zaposljivosti ranljivih skupin je socialna in družbena inovacija, ki dviga kvaliteto bivanja žensk s priseljenskim ozadjem.

Interaktivni dogodek Interaktivni dogodek Interaktivni dogodek Interaktivni dogodek