Eurodesk širi mrežo regionalnih partnerjev

Datum: 31 Jan 2018 17:22:46
Eurodesk je brezplačni infoservis Evropske komisije, namenjen mladim in tistim, ki z njimi delajo – mladinskim informatorjem in voditeljem, učiteljem, socialnim delavcem, skratka vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z mladimi in – seveda – njihovimi vprašanji.
Eurodesk ponuja informacije o evropskih priložnostih za mlade na področjih mobilnosti, aktivne participacije mladih v družbi in aktivnosti za spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih – na primer o prostovoljstvu ali izmenjavah v tujini, študiju in pripravništvih v tujini, kako poiskati evropsko sofinanciranje in kontakte, aktualnih mednarodnih natečajih za mlade ...

Eurodesk ponuja informacije preko različnih kanalov in na različnih ravneh – od osebne komunikacije, spletnih orodij, preko regionalnih info točk do publikacij in tiskanih materialov.

Eurodeskove storitve vključujejo:

brezplačno odgovarjanje na vprašanja o evropskih priložnopstih za mlade, 
hiter dostop do evropskih informacij na spletu,
upravljanje Evropskega mladinskega portala,
usposabljanja za mladinske informatorje,
razširjanje evropskih informacij.

Na razpisu za regionalnega partnerja je Eurodesk izbral Društvo UP, ki že desetletje informira mlade, zlasti mlade priseljence. Zaradi ključne vloge informiranja pri opolnomočenju mladih na Jesenicah in širše, je položaj mladih izboljšan, kakovosten in vsevključujoč. Aktivnosti, ki jih društvo Up že izvaja, so: 

- svetovanje (individualno in skupinsko);
- usposabljanja (dvig zaposljivosti, funkcionalna znanja...);
- mreženje (z drugimi organizacijami, lokalnimi institucijami);
- prostovoljstvo;
- dostopnost informacij.   

Prepričani smo, da bomo veliko doprinesli k nacionalni mreži Eurodesk in spodbujali vključenost mladih v strpno družbo. 
Eurodesk širi mrežo regionalnih partnerjev