Delavnica globalnega učenja v azilnem domu

Datum: 29 Jun 2018 22:09:15
Spodbujanje k aktivaciji za boljši in pravičnejši svet.
Živimo v globaliziranem svetu, v katerem so življenja ljudi močno prepletena in dejanja ljudi na enem koncu sveta vplivajo na življenje na drugem. Zaradi te prepletenosti je ključno, da se kot posamezniki zavedamo svoje vloge v svetu in prevzamemo odgovornost za svoja dejanja. Pomembno vlogo pri tem igra globalno učenje, ki nam skuša omogočiti razumevanje svetovnih težav in nas opremlja z znanjem, veščinami ter vrednotami, ki jih kot državljani sveta potrebujemo za soočanje z globalnimi izzivi.

Globalno učenje je vseživljenjski proces učenja in delovanja, ki poudarja soodvisnost ter posameznikovo vpetost v globalno dogajanje. Namen procesa je spodbujati posameznike in skupnosti za lastno angažiranje ter delovanje na področju razreševanja ključnih skupnih izzivov človeštva. Bistvo globalnega učenja je prav poudarjanje medsebojnih globalnih povezav ter razumevanje vzrokov in posledic posameznih razvojnih problemov. 

27. junija smo v okviru Tedna vseživljenjskega učenja v sodelovanju s Platformo SLOGA - tematskim koordinatorjem za globalno učenje v azilnem domu na Viču v Ljubljani izvedli delavnico globalnega učenja in spoznavali svet prosilcev za medarodno zaščito ter  ozaveščali o razvojnih tematikah, agendi 2030 in globalnih izzivih ter sodelujoče spodbujali k aktivaciji za boljši in pravičnejši svet.


Delavnica globalnega učenja v azilnem domu Delavnica globalnega učenja v azilnem domu Delavnica globalnega učenja v azilnem domu