16. november - Svetovni dan strpnosti

Datum: 18 Nov 2019 14:11:26
Mednarodni dan strpnosti obeležujemo 16. novembra v spomin na dan, ko so v ustavni listini UNESCA zapisali: »Če naj se mir ne razblini, mora biti izgrajen na temeljih intelektualne in moralne solidarnosti človeštva.«

Deklaracija o načelih strpnosti, ki so jo sprejeli ob razglasitvi dne, v preambuli poudarja zaskrbljenost zaradi vzpona dejanj nestrpnosti, nasilja, terorizma, ksenofobije, agresivnega nacionalizma, rasizma, antisemitizma, izključevanja, marginalizacije in diskriminacije, ki so uperjena proti nacionalnim, etničnim, verskim in jezikovnim manjšinam, beguncem, priseljenim delavcem, priseljencem in ranljivim skupinam znotraj družb, kot tudi dejanj nasilja in ustrahovanja, ki so zagrešena nad posamezniki, ki uveljavljajo svojo svobodo mišljenja in izražanja.

V Društvu UP skrbimo za strpno in kreativno družbo, ki ustvarja boljši in pravičnejši svet. V ta namen smo v okviru projekta »Pomoč pri nastanitvi in oskrbi prosilcev za mednarodno zaščito«, ki ga izvaja Društvo UP, izvedli kulturni dogodek, na katerem so se predstavili prosilci s plesnimi koreografijami,  kreativno delavnico v kateri je nastal mozaik strpnosti. Delavnice so se udeležili slovenski prijatelji, donatorji, podporniki, prosilci za mednarodno zaščito in vsi tisti, ki našo družbo bogatijo in vanjo prinašajo pozitivne učinke.

Ob raznoliki in bogati kulinarični ponudbi pa smo na medkulturni čajanki spregovorili tudi o moralnih solidarnostih človeštva in razumevanju solidarnosti kot moralnega napredka.