Warning: mysqli_connect() [function.mysqli-connect]: Headers and client library minor version mismatch. Headers:100611 Library:100505 in /home/upjese56/public_html/myportal/libraries/mysqli.class.php on line 5
Mladinska sekcija

Mladinska sekcija

Mladinska sekcija je začela delovati v letu 2014 in združuje člane društva v starosti med 15. in 29. letom, s skupnim interesom za teme, ki zadevajo humanitarno, razvojno in izobraževalno področje ter področje prostovoljnega dela.
Cilji delovanja so usklajeni s cilji krovne organizacije, pri čemer mladinska sekcija še posebej izpostavlja potrebe in interese mladih članov. Ti cilji so:

- spodbujati zanimanje mladih za globalne teme;
- mladim predstaviti delovanje društva UP
- mlade seznaniti s cilji in načeli društva UP ter njegovimi dejavnostmi;
- razvijati participacijo mladih in aktivno državljanstvo;
- omogočati neformalno izobraževanje in usposabljanje mladih za delo ter kreativno ustvarjanje;
- razvijati mladinsko prostovoljno delo;
- spodbujati medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje;
- pospeševati raziskovalno dejavnost mladih na tematskem področju društva UP
- sodelovati z drugimi sorodnimi organizacijami in združenji
- na mednarodni ravni vzpostaviti in vzdrževati stike s sorodnimi organizacijami in združenji.

Za doseganje zastavljenih ciljev mladinska sekcija izvaja naslednje dejavnosti:


- organizira predavanja in okrogle mize za mlade o temah, povezanih s humanitarnim, razvojnim in izobraževalnim področjem
- organizira kampanje za ozaveščanje mladih o ciljih društva UP
- izvaja delavnice za mlade
- spodbuja prostovoljno delo mladih;
- pripravlja proslave ob mednarodnih dnevih, ki so pomembni za delovanje društva
- organizira družabna srečanja mladih.


Mladinska sekcija